Trafikkontoret

Ovan, förenklad version för t ex Powerpoint presentationer.

Till vänster, exempel på användning, trycktes även på t-shirts mm.